Úvodní strana | Hříbárna Fialka | Křivce

Vážení majitelé a chovatelé koní,

dovolte, abychom Vás přivítali na internetových stránkách naší hříbárny.

Naše hříbárna je specializovaným zařízením, ve kterém se snažíme spojit moderní i přirozený způsob odchovu hříbat. Zařízení však umožňuje pobyt i koní dospělých, např.: koně v důchodu, v rekonvalescenci, březí kobyly, koně do výcviku.

Odchovem se snažíme respektovat stádové podmínky, přičemž hříbata (a ostatní koně)jsou ustájeni v nově zrekonstruované volné stáji, kde jsou členěni do skupin dle věku a pohlaví. Tímto je zajištěno přirozené vytváření hierarchie a specifických projevů v chování koní.

Na dobře obhospodařovaných pastvinách mají hříbata dostatek pastevního porostu, bohatého na lehce stravitelné živiny, zvláště bílkoviny a vitamíny. Pohyb hříbat na pastvině je zvlášť důležitý pro získání pevné konstituce (pevné kostry, mohutného svalstva), pro posílení nervové soustavy, zvýšení odolnosti kůže a její tepelně regulační funkce atd., tedy vesměs faktorů podmiňujících výkonnost koně.

Ke krmení se hříbata uvazují, aby se zajistil přísun celé krmné dávky. Nedílnou součástí denního režimu je pravidelné ošetřování, sledování zdravotního stavu a chování hříbat.

Sdílíme názor, že pro práci s hříbaty je důležitý chovatelský cit, a to jak při odstavu, tak při jejich dalším odchovu. Při výcviku se vždy zúročí předchozí návyky koně, a to jak v dobrém, tak i ve špatném slova smyslu. Řídíme se pravidlem, že laskavé, klidné, ale důsledné zacházení zvyšuje důvěru koně a staví první základ pro další práci s koněm.